Tel.   81 442 44 02
Kom. 601 366 119

systemy kominowe

Ceramiczne przewody kominowe typu „Normal+" (przekrój kwadratowy) i „Uniwersal+" (przekrój okrągły) produkcji ZWK „Marywil" są przeznaczone do budowy wewnętrznej, tj. właściwej części komina. Badania przeprowadzone w upoważnionym labolatorium na zgodność z PN-EN 1457 potwierdziły ich odporność na temperaturę pracy do 600°C co oznacza, że mogą służyć do odprowadzania spalin z kotłów opalanych różnego rodzaju paliwem, tj. gazem, olejem opałowym, paliwami stałymi. Łącznie z oferowanymi elementami i obudowy keramzytowej i izolacji termicznej stanowią kompletny przewód kominowy.

Produkowane przez ZWK "Marywil" S.A. kamionkowe elementy przewodów kominowych UNIWERSAL+ i NORMAL+ spełniają wymagania normy PN-EN 1457: 2003 oraz PN-EN 1457 :2003/A1 :2004, a nasady (kominki spalinowe) PN-EN 13502:2005.

Komin kwadrat
Komin okrągły

Zalety ceramicznych przewodów kominowych

  • są odporne na działanie wysokich temperatur - co w praktyce oznacza, że nawet w przypadku działania skrajnie wysokich i zmiennych temperatur komin nie ulega uszkodzeniom i nie traci szczelności,
  • są odporne na działanie kwasów - co w praktyce oznacza odporność na wszystkie gazy posiadające własności korozyjne, a powstające w procesie spalania,
  • charakteryzują się niewielką nasiąkliwością - co w praktyce oznacza bardzo niewielką penetrację ściany przewodu przez parę wodną, kondensat i opady atmosferyczne,
  • posiadają małą pojemność cieplną- co w praktyce oznacza szybkie ogrzanie ścian przewodu, wyrównanie temperatury i wytworzenie prawidłowego ciągu kominowego,
  • charakteryzują się małą ścieralnością- co w praktyce oznacza odporność na przepływ cząstek stałych oraz na mechaniczne czyszczenie komina,
  • są łatwe w montażu, lekkie, nie występuje konstrukcyjne powiązanie z budynkiem - co w praktyce oznacza szybkość prac montażowych i duże możliwości w umiejscowieniu przewodu kominowego,
  • są funkcjonalne i „przyjazne" na etapie projektowania i wykonawstwa dzięki mnogości typów i rozwiązań,
  • są ekologiczne - powstają wyłącznie z surowców naturalnych i w żadnej postaci nie zanieczyszczają środowiska.