Tel.   81 442 44 02
Kom. 601 366 119

hydroizolacje

Roztwór asfaltowy gruntujący IZOLBET-A

Do gruntowania suchych lub lekko wilgotnych betonów i tynków, pod właściwe hydroizolacje bitumiczne bezspoinowe lub hydroizolacje papowe, pokrycia z pap termozgrzewalnych oksydowanych oraz modyfikowanych SBS.

UWAGA ! stosować na zimno.

Lepik na zimno IZOLBET-K

Do przyklejania pap asfaltowych do: wcześniej wykonanych pokryć papowych (izolacje wielowarstwowe), podłoży betonowych na zewnątrz budynków zagruntowanych wcześniej IZOLBETem-A.

UWAGA ! Stosować na zimno. Nie stosować do pap smołowych oraz pap asfaltowych na taśmie aluminiowej.

Izolbet-A
Izolbet-K
Izolbet-DR
Izolbet-DP

Masa asfaltowa renowacyjna IZOLBET-DR

Do renowacji pokryć papowych oraz bezspoinowych powłok bitumicznych uszkodzonych w skutek oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Upłynniona (łatwa w aplikacji, o dużej wydajności) masa doskonale penetruje wszelkie spękania, rysy itd., przywracając spójność istniejącej powłoki. W przypadku istnienia większych uszkodzeń należy stosować masę powłokową IZOLBET-DP.

UWAGA ! Stosować na zimno.

Masa asfaltowa powłokowa IZOLBET-DP

Do konserwacji pokryć dachowych z papy asfaltowej, wykonywania izolacji przeciwwilgociowej betonów i tynków na zewnątrz budynków.

UWAGA ! Stosować na zimno.